Psychosociale hulpverlening

Psychosociale problemen hebben te maken met hoe de persoon zich voelt in relatie tot de mensen om hem heen. Voorbeeld: iemand voelt zich angstig of somber omdat zijn partner zich nooit aan afspraken houdt. Hij weet hiermee niet om te gaan voelt zich gespannen en machteloos. Daardoor krijgt hij zijn werk niet af en krijgt ruzie met zijn baas. Zo raken er meer mensen bij betrokken en worden de problemen steeds groter.

Praktische hulpverlening

Bij praktische hulpverlening gaat het om zaken als administratie, het begrijpen en beheren van de post, financiële planning en contact opnemen met instanties. Op het eerste gezicht lijken dit allemaal eenvoudige zaken, maar door allerlei omstandigheden en oorzaken kunnen mensen hiermee problemen ervaren. Zoals bij alle zorggebieden bieden wij hulp die erop is gericht, de persoon steeds meer in staat te stellen om deze praktische zaken zelf te doen. Geen blijvende afhankelijkheid, maar zelfredzaamheid!

Relatiebemiddeling

Er zijn allerlei soorten relatieproblemen. Meestal is de werkelijke oorzaak van relatieproblemen een gebrek aan vertrouwen in de toekomst, dat het ooit weer goed komt. Er is dus niet alleen geen vertrouwen meer hoe je in je eigen relatie de problemen kunt oplossen, maar ook geen vertrouwen meer in elkaar.

Opvoedingsondersteuning

Door allerlei oorzaken kunnen ouders een gevoel van controleverlies ervaren. Ouders kunnen zich angstig voelen over de kwetsbaarheid van een kind en voelen zich bezorgd of het op school wel goed gaat. Vaak vragen ouders zich af hoeveel discipline en controle nodig is en hoeveel vrijheid een kind moet krijgen. Kinderen kunnen daarentegen druk ervaren vanuit hun ouders, waardoor het steeds moeilijker wordt om uit de probleemsituatie te komen