Door de aangeboden boksoefeningen reageert de cliënt op een zodanige wijze, dat zijn gedrag aan een basisemotie gekoppeld kan worden. Dat moet hij leren zien! Door op deze manier bewustzijn te stimuleren en tools mee te geven wordt boksen als pedagogisch middel gebruikt om in gesprek te komen.

Boksend Opvoeden is geaccrediteerd en opgenomen in het aanbod ‘Stichting Keurmerk Beroepsscholing’. SKB is al jarenlang voor beoordeling van de kwaliteit in het veld van accreditatie van de psychosociale opleidingen en scholingen. www.stichtingskb.nl. Meer info over het weerbaarheidsprogramma: www.boksendopvoeden.nl.

Uit de vele doelen die door de inzet van Boksend Opvoeden bereikt kunnen worden noemen we van elk type er drie.

Drie emotionele doelen

 1. Het herkennen van de basis emoties: bang, blij, verdrietig of boos
 2. Het in gesprek kunnen gaan n.a.v. de basisemoties
 3. Het beheerst kunnen omgaan met de basisemoties

Drie mentale doelen

 1. Het vergroten van zelfvertrouwen
 2. Het vergroten van zelfbeheersing
 3. Grenzen kunnen aangeven

Drie fysieke doelen

 1. Het verbeteren van coördinatie
 2. Het verbeteren van het uithoudingsvermogen
 3. ‘Gegrond’ staan

Drie sociale doelen

 1. Opkomen voor jezelf zonder de ander daarbij ‘schade’ toe te brengen
 2. Luisteren naar de ander
 3. Rekening houden met de ander

Locatie

De trainingen Boksend Opvoeden vinden plaats in Het Sportlokaal, Velperweg 27, 6824 BC Arnhem.